Rosenkranz Edelholz

Birkenholz – Hainbuche – Edelkastanie – Olivenholz – Walnussholz